Начало

СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов”

За контакти:

Пощенски адрес: гр. Варна - 9003, кв. „Аспарухово”, местност „Вилите”

е-mail: udnz_100g@abv.bg

Директор: тел./факс.: 052 370416

Помощник-директор: 052 370414 и 052 370416

 

Процедури по ЗОП
Публични покани
Нормативни документи и др.
Договори преди 01.X.2014
Архив преди 01.X.2014 г.